Thủ tục cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

18:05 - 13/07/2019

Thủ tục cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Công ty luật Hnlaw & Partners xin tư vấn về điều kiện cấp phép và thủ tục cấp phép sản xuất rượu công nghiệp: quy mô 3 triệu lit/năm như sau: 

Thủ tục cấp phép sản xuất rượu công nghiệp

Công ty luật Hnlaw & Partners xin tư vấn về điều kiện cấp phép và thủ tục cấp phép sản xuất rượu công nghiệp: quy mô 3 triệu lit/năm như sau:

Điều kiện:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
  • Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
  • Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  •  Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
  • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

Cơ sở pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Cơ quan giải quyết: Bộ Công Thương

Chi tiết liên hệ:

Công ty luật Hnlaw & Partners

Số phone: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao