Thủ tục cấp phép cho trang thông tin điện tử

10:25 - 14/07/2019

Thủ tục cấp phép cho trang thông tin điện tử

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây: 

Thủ tục cấp phép cho trang thông tin điện tử

Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp Luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Hồ sơ gồm có:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định thành lập
  • Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).
  • Đề án hoạt động 
  • Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Cơ quan giải quyết: Sở thông tin và truyền thông

Thời hạn giải quyết: 15 ngày

Chi tiết liên hệ: Công ty luật Hnlaw & Partners

Email: tuvan.hnlaw@gmail.comHotline: 0912918296

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao