Thay đổi vốn điều lệ MTV

09:01 - 26/11/2020

Thay đổi vốn điều lệ MTV Theo quy định tại điều 87, luật doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: 

Thay đổi vốn điều lệ MTV

Theo quy định tại điều 87, luật doanh nghiệp năm 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

  • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
  • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật doanh nghiệp năm 2014

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Thay đổi vốn điều lệ cty MTV

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

http://www.hapi.gov.vn/

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo
Thẩm quyền ký kết hợp đồng
Giao kết đặt mua bất động sản
Hiệu lực giao dịch bất động sản
Chủ thể thực hiện khuyến mại