Thay đổi thông tin người quản lý

08:49 - 07/05/2020

Thay đổi thông tin người quản lý

Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về sự thay đổi này. 

Thay đổi thông tin người quản lý

Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về sự thay đổi này. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về trình tự, thủ tục thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP, nghị định về đăng ký doanh nghiệp

1. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính khi có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

 • Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 • Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Thành phần hồ sơ:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì cần có thêm
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục
  • CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên được ủy quyền

3. Trình tự, thủ tục

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoàn tất kết quả giải quyết và trả cho doanh nghiệp

—————————————————-

Trên đây là nội dung tư vấn về “Thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://doanhnghiepvn.vn/

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao