Sổ đăng ký cổ đông

11:26 - 08/05/2020

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông như một hình thức chứng thực quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Sổ đăng ký cổ đông như sau: 

Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông như một hình thức chứng thực quyền sở hữu cổ phần của công ty cổ phần. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về Sổ đăng ký cổ đông như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

1. Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  • Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

2. Đặc điểm của sổ đăng ký cổ đông

  • Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
  • Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
  • Nội dung sổ đăng ký cổ đông có thể được cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép trong giờ làm việc của công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.
  • Cập nhật sổ đăng ký cổ đông: trong trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú.
  • Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

Như vậy, sổ đăng ký cổ đông là một tài liệu rất quan trọng trong công ty cổ phần. và phải được lưu giữ và cập nhật thường xuyên, chính xác thông tin các cổ đông.

—————————————————-

Trên đây là nội dung tư vấn về “Sổ đăng ký cổ đông Công ty cổ phần”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Tranh chấp trong đầu tư kinh doanh
Tổ chức lại doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Các bước mua bán doanh nghiệp