Phí cấp mã số mã vạch

09:57 - 06/12/2019

Phí cấp mã số mã vạch

Chi phí cấp mã số mã vạch là một khoản các chủ thể cần phải chi trả để khởi tạo và duy trì mã vạch. Tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng mã vạch cần nộp phí đăng ký cấp mã số mã vạch để sử dụng và … 

Phí cấp mã số mã vạch

Chi phí cấp mã số mã vạch là một khoản các chủ thể cần phải chi trả để khởi tạo và duy trì mã vạch. Tổ chức, doanh nghiệp khi sử dụng mã vạch cần nộp phí đăng ký cấp mã số mã vạch để sử dụng và duy trì hàng năm. Theo Thông tư 232/2016/TT-BTC gồm có ba loại chính sau:

1. Mức thu phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch

STTPhân loại phíMức thu
(đồng/mã)
1Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 (không phân biệt mã số đăng ký sử dụng)1.000.000
2Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)300.000
3Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)300.000

2. Mức thu phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài

STTPhân loạiMức thu
1Hồ sơ có ít hơn hoặc bằng 50 mã sản phẩm500.000 đồng/hồ sơ
2Hồ sơ trên 50 mã sản phẩm10.000 đồng/mã

3. Mức thu phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm (niên phí)

STTPhân loại phíMức thu
(đồng/năm)
1Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 
1.1Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100 số vật phẩm)500.000
1.2Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 1.000 số vật phẩm)800.000
1.3Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 10.000 số vật phẩm)1.500.000
1.4Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 7 số (tương ứng với trường hợp doanh nghiệp được sử dụng 100.000 số vật phẩm)2.000.000
2Sử dụng mã địa điểm toàn cầu (GLN)200.000
3Sử dụng mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)200.000

Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

            Tổng cục Đo lường Chất lượng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng được giao nhiệm vụ liên quan đến cấp mã số mã vạch là tổ chức thu phí đăng ký mã vạch.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch của HNLaw & Partners xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

 

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động