Phát hành xuất bản phẩm

10:17 - 09/05/2020

Phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng...

Phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm được pháp luật quy định cụ thể như thế nào? HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật xuất bản 2012;
 • Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản;
 • Thông tư 01/2020/TT-BTTTT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản

1. Xuất bản phẩm là gì?

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • bao gồm doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm (sau đây gọi chung là cơ sở phát hành).
 • Nhà xuất bản được thành lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm.
 • Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
 • Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:
  • Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;
  • Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
  • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.
 • Điều kiện hoạt động đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh:
  • Chủ hộ phải thường trú tại Việt Nam;
  • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

3. Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • Trước khi hoạt động, cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản theo quy định sau đây:
  • Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đăng ký hoạt động với Bộ Thông tin và Truyền thông;
  • Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo từng trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 37 của Luật xuất bản.
 • Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

—————————————-

Trên đây là nội dung tư vấn về “Doanh nghiệp thực hiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

https://dangkydoanhnghiep.org.vn/thu-tuc-xin-giay-phep-con.html

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao