Phát hành điện tử phẩm

14:40 - 12/03/2021

Phát hành điện tử phẩm Căn cứ pháp lý: Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 150/2018/NĐ-CP. 

Phát hành điện tử phẩm

Căn cứ pháp lý:

  • Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;
  • Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 150/2018/NĐ-CP.
  • Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

Điều kiện xin cấp phép:

– Đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phát hành xuất bản phẩm điện tử trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Có đủ điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ gồm có:

  • Đơn đăng ký phát hành xuất bản phẩm điện tử;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao);
  • Văn bản đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông về đề án (bản sao).

Trình tự thủ tục:

  • Bước 1: Xin xác nhận thẩm định đề án phát hành xuất bản phẩm điện tử.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ xin Đăng ký phát hành xuất bản phẩm điện tử
  • Bước 3: Thẩm định để xin Giấy xác nhận đăng ký phát hành xuất bản phẩm điện tử

Cơ quan thụ lý: Cục Xuất bản, In và Phát hành – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners.

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://ppdvn.gov.vn/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao