Nhiều đại diện theo pháp luật

08:44 - 06/12/2019

Nhiều đại diện theo pháp luật

Trong thời gian gần đây, Công ty Luật TNHH HNLaw & Partners nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp. 

Nhiều đại diện theo pháp luật

Trong thời gian gần đây, Công ty Luật TNHH HNLaw & Partners nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp. Trong số đó, có nội dung yêu cầu tư vấn liên quan đến người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần như sau:

Câu hỏi: Chào Luật sư ! Tôi muốn được tư vấn về vấn đề người đại diện pháp luật cho DN. Tôi muốn biết công ty cổ phần có 2 người đại diện theo pháp luật cho DN được không ? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư Công ty TNHH HNLaw & Partners tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014.

Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.

Thứ nhất, Vậy, theo quy định của pháp luật thì công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật. Việc công ty cổ phần có 02 người đại diện theo pháp luật là đúng luật. Cần lưu ý, doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật đòi hỏi phải có cơ chế giám sát lẫn nhau giữa những người đại diện này; sự phân định về trách nhiệm liên đới hay riêng lẻ của các đại diện theo pháp luật và phạm vi đại diện của các đại diện theo pháp luật trong việc xác lập giao dịch nhân danh doanh nghiệp. Điều lệ công ty cần quy định chặt chẽ để tránh chồng chéo về thẩm quyền của mỗi người, tạo hiệu quả quản lý trong nội bộ doanh nghiệp.

Thứ hai, về chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần:

Theo Điều 134 Luật doanh nghiệp quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau: Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, đối với trường hợp 02 người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần: một người giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, một người là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


Trên đây là nội dung tư vấn của HNLaw & Partners về: Công ty cổ phần có 2 người đại diện theo pháp luật được không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ với HNLaw & Partners để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

————————–

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động