Nhập khẩu bột rong biển

12:06 - 28/12/2020

Nhập khẩu bột rong biển Căn cứ pháp lý Luật An toàn thực phẩm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (nghị định 15/2018/NĐ-CP); Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Nhập khẩu bột rong biển

Căn cứ pháp lý

  • Luật An toàn thực phẩm 2010;
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm (nghị định 15/2018/NĐ-CP);
  • Quyết định 14/2019/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để sản phẩm bột rong biển được phép lưu hành trên thị trường, sản phẩm đó phải được làm thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4 nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Nhập khẩu bột rong biển

1. Hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm: 01 bộ

a) Bản tự công bố sản phẩm

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản chứng thực)

d) Thông tin sản phẩm: ảnh chụp, bản mô tả sản phẩm, các thông số về các chỉ tiêu, thành tố của sản phẩm bằng tiếng Việt

2. Thực hiện thủ tục Hải quan đối với thực phẩm nhập khẩu

Bộ hồ sơ gồm có:

  • Invoice
  • Bill of lading
  • C/O (nếu có)
  • Tờ khai hải quan
  • Một số giấy tờ Hnlaw & Partners sẽ tư vấn cho quý khách hàng sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý (Hnlaw & Partners sẽ hỗ trợ tư vấn về thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu sản phẩm)

Để được tư vấn và thực hiện thủ tục, vui lòng liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://thuvienphapluat.vn/

 

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao