Lập phương án sử dụng lao động

10:54 - 28/05/2020

Lập phương án sử dụng lao động

Nhằm giải quyết vấn đề lao động liên quan đến một số trường hợp của doanh nghiệp thì pháp luật đã quy định về phương án sử dụng lao động.

Lập phương án sử dụng lao động

Nhằm giải quyết vấn đề lao động liên quan đến một số trường hợp của doanh nghiệp thì pháp luật đã quy định về phương án sử dụng lao động.

HNLaw & Partners hướng dẫn quý khách hàng về Phương án sử dụng lao động trong doanh nghiệp như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2012

1. Các trường hợp doanh nghiệp cần phải lập phương án sử dụng lao động

 • Thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
 • Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp

2. Phương án sử dụng lao động

 • Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
  • Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
  • Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
  • Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.
 • Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

3. Thời điểm xây dựng phương án sử dụng lao động

 • Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã: Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.
 • Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động trước đó phải lập phương án sử dụng lao động
 • Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động

———————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn về “Điều kiện xuất hóa đơn trong doanh nghiệp”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://doanhnghiepvn.vn

Giao kết đặt mua bất động sản
Hiệu lực giao dịch bất động sản
Chủ thể thực hiện khuyến mại
Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên
Thủ tục thông báo ứng dụng di động