Kinh doanh thuốc đối với dược liệu

09:38 - 13/06/2020

Kinh doanh thuốc đối với dược liệu

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu 

Kinh doanh thuốc đối với dược liệu

Kinh doanh thuốc đối với dược liệu Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung báo giá về dịch vụ như sau:

Nội dung dịch vụ:  

  • Tư vấn trình tự, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu
  • Hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu
  • Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu

Căn cứ pháp lý

  • Luật dược năm 2015
  • Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006;
  • Thông tư 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Nội dung tư vấn chi tiết:

Phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản dược liệu, cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với dược liệu

Thông tin cần chuẩn bị:

  • Hnlaw & Partners sẽ gửi phiếu cung cấp thông tin cho quý khách hàng để quý khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết cho việc xin cấp phép
  • Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (Hnlaw & Partners soạn thảo)

b) Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp);

c) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc (Hnlaw & Partners sẽ hướng dẫn tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh)

d) Đối với đại lý bán thuốc của doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế, ngoài các giấy tờ quy định tại Điểm a, b và c Khoản này còn phải có bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý.

Cách thức nộp hồ sơ:

Hnlaw & Partners sẽ đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://dav.gov.vn/

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao