Không thay đổi đăng ký doanh nghiệp

09:49 - 04/12/2019

Không thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp luôn có nhiều thay đổi và những thay đổi đó có thể dẫn tới phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng …

Không thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp luôn có nhiều thay đổi và những thay đổi đó có thể dẫn tới phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Vậy có phải là doanh nghiệp nào cũng được quyền thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay không.

Để trả lời cho câu hỏi trên cần tìm hiểu các quy định tại Điều 56 Nghị định  78/2015/NĐ-CP và Điều 10 20/2015/TT-BKHĐT. Theo đó có các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là các trường hợp:

  • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
  • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các doanh nghiệp thuộc các trường hợp trên được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
  • Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;
  • Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.
  • Đã có ý kiến chấp thuận của Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự

Như vậy nếu doanh nghiệp đang gặp phải một số vấn đề thuộc các trường hợp không được thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cần giải quyết vấn đề đó hoặc giải trình bằng văn bản khi nộp hồ sơ.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động