Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên

21:45 - 13/07/2022

Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên 

Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên được tính như thế nào trong chi phí của doanh nghiệp và để xử lý nghĩa vụ thuế? 

Khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên
Câu hỏi: khoản chi văn phòng phẩm cho nhân viên công ty có được tính miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời: Căn cứ vào khoản 2 điều 2 TT 111/2013/TT-BTC thì khoản thu nhập chịu thuế gồm khoản chi văn phòng phẩm tuy nhiên loại trừ điều kiện sau:
1. Nếu khoản chi văn phòng phẩm cho người lao động phục vụ cho kinh doanh có hoá đơn hợp pháp ghi tên. địa chỉ, mã số thuế công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
2. Nếu là khoản chi thì mức khoản chi văn phòng phẩm được miễn thuế thu nhập cá nhân phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
Hiện nay các văn bản hướng dẫn về luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định "phải ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, quy chế tài chính, quy chế thưởng…
Như vậy nếu mức khoản chi văn phòng phẩm ở trong mức mà doanh nghiệp quy định trong các hồ sơ trên thì khoản phụ cấp văn phòng phẩm được miễn thuế thu nhập cá nhân và được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Còn trường hợp nếu mức khoản chi cao hơn mà doanh nghiệp quy định trong các hồ sơ trên thì phần cao hơn đó sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân và bị loại khỏi chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Do đó cần quy định cụ thể trong các hồ sơ nêu trên như hợp đồng lao động, quy chế tài chính, quy chế thưởng....để làm căn cứ xác định và thực hiện.
Doanh nghiệp cần tư vấn chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners.
Zalo: 0961.078.255
Email: tuvan.hnlaw@gmail.com
—————————
Hnlaw & Partners đặc biệt cung cấp các khoá đào tạo pháp chế doanh nghiệp và tư vấn luật chuyên sâu cho doanh nghiệp.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo
Thẩm quyền ký kết hợp đồng
Giao kết đặt mua bất động sản
Hiệu lực giao dịch bất động sản
Chủ thể thực hiện khuyến mại