Hoạt động dịch vụ việc làm

08:36 - 15/06/2020

Hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp trước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ việc làm phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. 

Hoạt động dịch vụ việc làm

Doanh nghiệp trước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ việc làm phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. Sau đó, trong quá trình hoạt động phát sinh những hoạt động liên quan đến Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật lao động 2012
 • Nghị định 52/2014/NĐ-CP, nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Cấp lại giấy phép

 • Doanh nghiệp được cấp lại giấy phép khi giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.
 • Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Hồ sơ gồm có:
  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp;
  • Giấp phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Giấy phép được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

2. Gia hạn giấy phép

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc trước ngày giấy phép hết hạn, doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Hồ sơ gồm có:
  • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép của doanh nghiệp;
  • Giấy phép đã hết hạn;
  • Bản sao các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp phép
 • Mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

3. Nộp lại, thu hồi giấy phép

 • Doanh nghiệp phải nộp lại giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Tự chấm dứt hoạt động;
  • Tự chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm.
 • Doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:
  • Không bảo đảm một trong các điều kiện tại Điều 7 Nghị định này;
  • Không hoạt động dịch vụ việc làm sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép;
  • Bị chấm dứt hoạt động;
  • Bị chấm dứt hoạt động dịch vụ việc làm;
  • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm nhận giấy phép do doanh nghiệp nộp.
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

——————————————–

Trên đây là nội dung tư vấn về “Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://danluat.thuvienphapluat.vn/phan-biet-giay-phep-kinh-doanh-va-giay-chung-nhan-dkkd-42358.aspx

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao