Hình thức góp vốn

08:26 - 27/11/2020

Doanh nghiệp, cá nhân có thể góp vốn vào một doanh nghiệp khác. Nhưng góp vốn như thế nào cho đúng? Hnlaw & Partners xin cung cấp cho quý khách hàng một cái nhìn toàn diện về việc góp vốn vào doanh nghiệp. 

Hình thức góp vốn

Doanh nghiệp, cá nhân có thể góp vốn vào một doanh nghiệp khác. Nhưng góp vốn như thế nào cho đúng?

Hnlaw & Partners xin cung cấp cho quý khách hàng một cái nhìn toàn diện về việc góp vốn vào doanh nghiệp.

  1. Hình thức góp vốn của doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 6, nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt và điều 3, thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt thì:

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Hình thức góp vốn của cá nhân:

Nghị định 222/2013/NĐ-CP và thông tư 09/2015/TT-BTC chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp góp vốn, không áp dụng với cá nhân góp vốn. Do đó cá nhân có thể lựa chọn 02 (hai) hình thức góp vốn là tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời hạn cho việc góp vốn điều lệ áp dụng cho công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức góp vốn phù hợp để đáp ứng đúng điều kiện hình thức góp vốn và thời gian góp vốn.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners.

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep

http://www.hapi.gov.vn/

 

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao