Cấp lại giấy phép lao động

13:12 - 24/09/2019

Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy …

Cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có quốc tịch nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, sau khi được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động giấy phép lao động trong các trường hợp cụ thể. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

I. Cơ sở pháp lý

 • Bộ luật lao động 2012;
 • Nghị định 11/2016/NĐ-CP, nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

II. Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (Điều 13 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, 
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Trình tự cấp lại giấy phép lao động (Điều 15 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

Đối với trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động:

Bước 1: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người lao động phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo tới người sử dụng lao động.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài thông báo về việc giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Đối với trường hợp Giấy phép lao động hết hạn: 

Bước 1: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2: Sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động, đối với trường hợp người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Nội dung hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp lại.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

3.  Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Điều 14 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động;
 • 02 ảnh mầu;
 • Giấy phép lao động đã được cấp
  • Trường hợp giấy phép lao động bị mất phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  • Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;
  • Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe;
  • Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu là nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành hoặc quản lý kỹ thuật. (Lưu ý: 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.)

4. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại (Điều 16 NĐ 11/2016/NĐ-CP)

 • Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp hỏng, mất hoặc thay đổi thông tin thì bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
 • Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại do hết hạn thì không quá 02 năm.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

Trái phiếu doanh nghiệp
Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao