Giấy phép hoạt động cơ sở in

09:59 - 08/04/2020

Giấy phép hoạt động cơ sở in

Hoạt động ngành in là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư hiện hành. Trước khi tiến hành hoạt động ngành in, các doanh nghiệp hoạt động cơ sở in phải tiến hành xin cấp phép hoạt động. 

Giấy phép hoạt động cơ sở in

Hoạt động ngành in là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật đầu tư hiện hành. Trước khi tiến hành hoạt động ngành in, các doanh nghiệp hoạt động cơ sở in phải tiến hành xin cấp phép hoạt động. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về giấy phép hoạt động cơ sở in như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in

1. Hoạt động cơ sở in

 • In là sử dụng công nghệ, thiết bị để tạo ra sản phẩm in.
 • Sản phẩm in là sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ, thiết bị ngành in trên các loại vật liệu khác nhau, bao gồm:
  • Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
  • Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
  • Tem chống giả;
  • Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);
  • Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản;
  • Bao bì, nhãn hàng hóa;
  • Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân;
  • Các sản phẩm in khác.
 • Thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy (sau đây gọi chung là thiết bị in).
 • Cơ sở in là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện đầy đủ hoặc từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in.
 • Người đứng đầu cơ sở in là người đại diện theo pháp luật được ghi tên tại một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Chủ sở hữu cơ sở in là tổ chức, cá nhân nắm giữ vốn của cơ sở in hoặc là thành viên hợp danh trong trường hợp cơ sở in là công ty hợp danh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Điều kiện hoạt động của cơ sở in

 • Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in
 • Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in
 • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gồm có

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định

4. Trình tự, thủ tục

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
 • Hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở in không đầy đủ thông tin, thông tin không trung thực hoặc không thể hiện việc đáp ứng đủ điều kiện hoạt động quy định của pháp luật bị từ chối nhận hồ sơ cấp phép.
 • Cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in không phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ sở in đề nghị cấp phép hoạt động in các sản phẩm quy định tại Nghị định này, đồng thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm mà cơ sở in có đủ điều kiện theo quy định của Luật xuất bản thì cấp chung trên một giấy phép.

5. Cơ quan có thẩm quyền thụ lý hồ sơ giấy phép hoạt động ngành in

Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở in phải gửi 02 tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in theo quy định sau đây:

 • Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Giấy phép hoạt động cơ sở in” của Hnlaw & Partners.

Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296       

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao