Giao dịch ngoại hối

10:01 - 07/04/2021

Giao dịch ngoại hối Công ty luật TNHH HNLAW & PARTNERS là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục “Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài” một cách nhanh gọn, hiệu quả, …

Giao dịch ngoại hối

Công ty luật TNHH HNLAW & PARTNERS là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục “Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài” một cách nhanh gọn, hiệu quả, tận tâm trên nền tảng của biểu phí cạnh tranh nhất.

Đăng ký giao dịch ngoại hối là thủ tục quan trọng trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư. Đăng ký giao dịch ngoại hối được hiểu là việc nhà đầu tư thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước các thông tin về nhà đầu tư, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động đầu tư tại nước ngoài và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng tiền ra nước ngoài.

Từ 13/8/2016, hoạt động đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 • Thông tư 31/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Trình tự thực hiện

 • Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối tại Ngân hàng Nhà nước;
 • Bước 2: Ngân hàng Nhà nước có phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ;
 • Bước 3: Ngân hàng Nhà nước trả kết quả cho Nhà đầu tư.

Hồ sơ

 • Số lượng: 01 bộ hồ sơ
 • Thành phần hồ sơ bao gồm:
 • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của nhà đầu tư về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ;
 • Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền nhà đầu tư đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài, nếu Nhà đầu tư đã chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam, nếu đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Thẩm quyền

 • Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.
 • Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng có trụ sở chính hoặc nơi nhà đầu tư là cá nhân đăng ký thường trú hoặc nơi nhà đầu tư khác đăng ký kinh doanh xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Nhà đầu tư (cá nhân; tổ chức) hoặc cá nhân, tổ chức được nhà đầu tư ủy quyền.

Kết quả thực hiện

 • Hồ sơ hợp lệ: Văn bản xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
 • Hồ sơ không hợp lệ: Thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc Thông báo từ chối xác nhận.

Dịch vụ đăng ký giao dịch ngoại hối của Công ty luật TNHH HNLAW & PARTNERS

–       Tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp/điều chỉnh/chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

–       Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung cấp/điều chỉnh/chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo thông tin/yêu cầu doanh nghiệp cung cấp;

–       Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để cấp/điều chỉnh/chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–       Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký/ thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

–       Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ cấp/điều chỉnh/chấm dứt giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hồ sơ đăng ký/ thông báo thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Zalo: 0961.078.255

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao