Được thành lập bao nhiêu công ty?

10:27 - 21/12/2019

Được thành lập bao nhiêu công ty?

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật về doanh nghiêp. 

Được thành lập bao nhiêu công ty?

Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp cần thỏa mãn một số điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật về doanh nghiêp. Gần đây, HNLaw & Partners nhận được rất nhiều yêu cầu tư vấn liên quan đến thành lập doanh nghiệp. Một trong những câu hỏi đáng chú ý là: Một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty? Về vấn đề này, HNLaw & Partners xin được hướng dẫn như sau:

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014

1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất chi tiết, cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Như vậy, một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

2. Đối với công ty hợp danh

Công ty hợp danh có hai loại thành viên là Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh. Trong đó, thành viên hợp danh có nhiều quyền lợi hơn thành viên góp vốn, và từ đó, họ cũng phải chịu nhiều ràng buộc hơn.

Điều 175 Luật Doanh nghiệp quy định như sau

“Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Như vậy, một cá nhân được thành lập bao nhiêu công ty hợp danh phụ thuộc vào người đó là thành viên hợp danh hay thành viên góp vốn của công ty.

  • Nếu là thành viên góp vốn, bạn có thể là thành viên góp vốn của nhiều công ty hợp danh
  • Nếu là thành viên hợp danh, được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty, bạn có thể là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.
  • Nếu là thành viên hợp danh, và không được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại trong công ty, thì bạn chỉ có thể là thành viên góp vốn của công ty hợp danh khác.

3. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp hiện hành không quy định hạn chế về việc cá nhân làm chủ công ty TNHH và công ty cổ phần mà chỉ quy định một số hạn chế về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH và chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

Như vậy, một cá nhân có thể được thành lập nhiều công ty TNHH và nhiều công ty cổ phần.

Như vậy, việc cá nhân được thành lập, góp vốn bao nhiêu công ty còn tùy thuộc vào những loại hình doanh nghiệp mà cá nhân muốn thành lập.

Trên đây là nội dung tư vấn về “Cá nhân thành lập công ty” của HNLaw & Partners. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Kinh doanh lữ hành nội địa
Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp
Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh
Huy động vốn doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh