Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh

10:07 - 12/12/2019

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh

Việc đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh theo luật thuộc các trường hợp chấm dứt hoạt đông chi nhánh, văn phòng đại diện. Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định rõ về các trường hợp chấm dứt hoạt động chi …

Đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh. Việc đóng cửa văn phòng đại diện chi nhánh theo luật thuộc các trường hợp chấm dứt hoạt đông chi nhánh, văn phòng đại diện. Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định rõ về các trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện như sau:

1. Các trường hợp Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Theo Điều 206. Luật Doanh nghiệp 2014 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện khi:

  • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể về trường hợp này được quy định tại khoản 3 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

  • Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Lưu ý: Tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau: Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Theo Điều 60 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Điều 7 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD, Điều 206 Luật Doanh nghiêp 2014 thì có các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Thông báo kèm hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động