Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao

12:23 - 25/11/2020

Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao Theo điều 187, Luật doanh nghiệp năm 2014, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. 

Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao

Doanh nghiệp tư nhân bán ra sao

Theo điều 187, Luật doanh nghiệp năm 2014, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

  • Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.
  • Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.
  • Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

Quy trình thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân xin liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners.

Việc mua bán doanh nghiệp tư nhân cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ thủ tục.

Đến với dịch vụ pháp lý của công ty luật Hnlaw & Partners quý khách hàng sẽ được tư vấn cụ thể về hồ sơ và thủ tục, giải đáp mọi vấn đề về thủ tục pháp lý và được hỗ trợ thường xuyên trong suốt quá trình làm hồ sơ thủ tục.

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx

kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Các bước mua bán doanh nghiệp
Lưu ý khi mua lại doanh nghiệp
Chuyển nhượng vốn