Dịch vụ đo đạc bản đồ

10:13 - 18/05/2020

Dịch vụ đo đạc bản đồ

Đo đạc và bản đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải được cấp phép kinh doanh. 

Dịch vụ đo đạc bản đồ

Đo đạc và bản đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải được cấp phép kinh doanh. HNLaw & Partners xin hướng dẫn quý khách hàng như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đo đạc và bản đồ 2018
 • Nghị định 27/2019/NĐ-CP, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ.

1. Hoạt động đo đạc và bản đồ

 • Hoạt động đo đạc và bản đồ là việc:
  • Đo đạc các đối tượng địa lý;
  • Xây dựng, vận hành công trình hạ tầng đo đạc, cơ sở dữ liệu địa lý;
  • Thành lập bản đồ, sản xuất sản phẩm đo đạc và bản đồ khác. 
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ bao gồm hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản và hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đo đạc và bản đồ

 • Giả mạo, làm sai lệch số liệu, kết quả đo đạc và bản đồ.
 • Phá hủy, làm hư hỏng công trình hạ tầng đo đạc; vi phạm hành lang bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc.
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ khi không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia.
 • Cản trở hoạt động đo đạc và bản đồ hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Lợi dụng hoạt động đo đạc và bản đồ để xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Phát tán, làm lộ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc danh mục bí mật nhà nước.

3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

a. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ hoạt động trong các lĩnh vực sau:

 • Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.
  • Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực.
  • Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không.
  • Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
  • Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.
  • Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.
  • Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.
  • Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.
  • Thành lập bản đồ hành chính.
  • Đo đạc, thành lập hải đồ.
  • Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

b. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 • Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:
  • Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;
  • Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
  • Có số lượng tối thiểu là 04 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên được đào tạo về đo đạc và bản đồ.
  • Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
 • Nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:
  •  Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;
  • Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

Lưu ý:

 • Mỗi tổ chức được cấp một giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho một hoặc một số nội dung kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ thuộc Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong cả nước, có thời hạn ít nhất là 05 năm và được gia hạn.
 • Giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động và có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu;
 • Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại hoặc cấp đổi trong mộ số trường hợp nhất định

——————————————

Trên đây là nội dung tư vấn về “Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ”. Để được tư vấn xin quý khách hàng cung cấp thông tin gồm: tên, số CMT, CCCD, email, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng là cá nhân; tên doanh nghiệp và mã số thuế, số điện thoại liên hệ đối với khách hàng doanh nghiệp! Quý khách hàng có thể gửi thông tin về địa chỉ email của chúng tôi như ở dưới để được tư vấn chi tiết thủ tục và nhận bảng báo giá dịch vụ.

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://doanhnghiepvn.vn

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao