Công việc doanh nghiệp tháng 11

10:47 - 16/11/2019

Công việc doanh nghiệp tháng 11:

Hàng tháng, doanh nghiệp cần thực hiện công việc pháp lý theo đúng quy định của  pháp luật. HNLaw & Partners tư vấn cho Quý khách hàng về công việc pháp lý cần lưu ý trong tháng 11/2019. 

Công việc doanh nghiệp tháng 11:

Hàng tháng, doanh nghiệp cần thực hiện công việc pháp lý theo đúng quy định của  pháp luật. HNLaw & Partners tư vấn cho Quý khách hàng về công việc pháp lý cần lưu ý trong tháng 11/2019.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2019

  • Thời hạn: Trước ngày 03/12/2019
  • Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở.

2. Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 11/2019

  • Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019
  • Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

Lưu ý: Nếu trong tháng 10/2019, doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai.

3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11/2019

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019

– Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

4. Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019 (áp dụng với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng)

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/12/2019

– Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp thuộc trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11/2019

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/11/2019

– Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.
Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

6. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 11/2019

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 30/11/2019

– Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013.
Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Trong đó, thời hạn đóng BHXH bắt buộc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Lưu ý những công việc doanh nghiệp cần làm của tháng 10, hạn nộp chậm nhất thuộc tháng 11:

  • Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 10/2019: Chậm nhất là ngày 20/11/2019.
  • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2019: Chậm nhất là ngày 20/11/2019
  • Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2019: Chậm nhất là ngày 03/11/2019
  • Nộp tờ khai thuế GTGT tháng 11/2019 (áp dụng với doanh nghiệp khai thuế GTGT theo tháng): Chậm nhất là ngày 20/11/2019

Trên đây là nội dung tư vấn về “Những công việc pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý của tháng 11/2019” của HNLaw & Partners. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

Kinh doanh lữ hành nội địa
Điều kiện chuyển nhượng doanh nghiệp
Lưu ý về hợp đồng hợp tác kinh doanh
Huy động vốn doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký kinh doanh