Công ty sản xuất hóa chất

09:31 - 13/06/2020

Công ty sản xuất hóa chất

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ thành lập công ty sản xuất hóa chất của Công ty chúng tôi. 

Công ty sản xuất hóa chất

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ thành lập công ty sản xuất hóa chất của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng các nội dung báo giá về dịch vụ như sau:

Nội dung dịch vụ:  

 • Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty sản xuất hóa chất
 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty sản xuất hóa chất
 • Thực hiện thủ tục thành lập công ty sản xuất hóa chất

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp năm 2014
 • Một số thông tư nghị định khác hướng dẫn luật doanh nghiệp năm 2014
 • Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH Luật hóa chất;
 • Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Nội dung tư vấn chi tiết:

 1. Phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh sản xuất hóa chất
 2. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

I. Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hồ sơ phải chuẩn bị:

 • Hnlaw & Partners sẽ gửi phiếu cung cấp thông tin cho quý khách hàng để quý khách hàng cung cấp những thông tin cần thiết cho việc thành lập doanh nghiệp
 • Hồ sơ do Hnlaw & Partners chuẩn bị

II. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Điều kiện

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề sản xuất hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 1, 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;
 • Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;
 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất
 • Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;

 • Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa; Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa.
 • Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất;
 • Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;
 • Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;
 • Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định.

   Cách thức nộp hồ sơ:

Hnlaw & Partners sẽ đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ.

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con/

https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/doanh-nghiep/nhom-nganh-san-xuat-hoa-chat-va-san-pham-hoa-chat-gom-nhung-hoat-dong-261247

An toàn thực phẩm
Đăng ký dịch vụ việc làm
Giấy phép cho lao động nước ngoài
Giấy phép tư vấn du học
Hoạt động công nghệ cao