Con dấu của doanh nghiệp

14:30 - 06/01/2020

Con dấu của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Con dấu công ty thường xuất hiện trên các giấy tờ, chứng từ giao dịch của công ty hoặc một số loại giấy tờ …

Con dấu của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu thành lập và để có thể đi vào hoạt động tốt cần có con dấu. Con dấu công ty thường xuất hiện trên các giấy tờ, chứng từ giao dịch của công ty hoặc một số loại giấy tờ khác. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng về: “Con dấu của doanh nghiệp” như sau:

I. Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

II. Nội dung

1. Con dấu của doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp
 • Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của điều lệ công ty
 • Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

2. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp.

Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

 • Quyền quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu trong doanh nghiệp:
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân,
  • Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh,
  • Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn,
  • Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần

( trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.)

 • Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
 • Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
 • Số lượng con dấu.
 • Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
 • Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác).

Lưu ý:  Hình ảnh, ngôn ngữ không được sử dụng trong nội dung mẫu con dấu

 • Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:
  • Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
  • Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu.
 • Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài.
 • Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định trên và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

Lưu ý:

Doanh nghiệp có trách nhiệm Thông báo Mẫu con dấu với Cơ quan ĐKKD nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin Quốc gia về ĐKDN trong các trường hợp sau đây:

 • Làm con dấu lần đầu sau khi ĐKDN.
 • Thay đổi về số lượng, nội dung, hình thức Mẫu con dấu của Doanh nghiệp và mầu mực của con dấu Doanh nghiệp.
 • Hủy mẫu con dấu.
 • Trình tự, thủ tục và hồ sơ Thông báo mẫu con dấu thực hiện theo quy định về ĐKDN.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Con dấu của doanh nghiệp” để Quý khách hàng tham khảo. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động