Cập nhật thông tin doanh nghiệp

10:22 - 23/01/2020

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi. 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp

Trước tiên, Công ty Luật HNLaw & Partners xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi. HNLaw & Partners xin gửi tới Quý khách hàng tư vấn về dịch vụ này như sau:

Nội dung dịch vụ:        

 • Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Hoàn thiện hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Thực hiện thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung tư vấn chi tiết:

1. Các trường hợp phải thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 • Cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Các trường hợp quy định từ Điều 49 tới Điều 54 bao gồm: thay đổi ngành, nghề kinh doanh, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần; cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết; nội dung đăng ký thuế; thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

2. Hồ sơ bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 • Thông báo cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục (nếu có) và bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó.

3. Trình tự, thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

a. Cách thức nộp hồ sơ: 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử

b. Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

c. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong trường hợp làm thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Lệ phí:

 • Trường hợp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 50.000 VNĐ/lần;
 • Trường hợp không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: không mất phí.

4. Các thông tin khách hàng cần cung cấp: Thông tin mà khách hàng muốn tiến hành cập nhật, bổ sung theo từng trường hợp cụ thể.

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

 

Mượn tài sản
Góp vốn vào doanh nghiệp
Mã cở sở đóng gói
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
Cấp giấy phép lao động